Những chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực y tế của VBHC đã áp dụng những tiêu chuẩn quốc tế trong vận hành các cơ sở y tế cho các dự án phát triển bệnh viện mới. Chúng tôi cũng điều chỉnh những tiêu chuẩn này khi cần thiết để phù hợp với đặc điểm của từng dự án. Theo kinh nghiệm của VBHC, quá trình thành lập một cơ sở y tế mới thường có 6 giai đoạn:

 • Giai đoạn 1: Định hướng phát triển & Đánh giá tiền khả thi
 • Giai đoạn 2: Xây dựng Kế hoạch kinh doanh
 • Giai đoạn 3: Thiết kế & Xây dựng
 • Giai đoạn 4: Chuẩn bị trước khai trương
   • Lập kế hoạch IT, Mua sắm Thiết bị & Lắp đặt
   • Lập kế hoạch Thiết bị Y tế, Mua sắm Thiết bị & Lắp đặt
   • Lập kế hoạch Nhân sự, Thực hiện Tuyển dụng & Huấn luyện
 • Giai đoạn 5: Vận hành thử
 • Giai đoạn 6: Quản trị Vận hành Bệnh viện

VBHC cung cấp dịch vụ cho tất cả các giai đoạn khác nhau của các dự án phát triển cơ sở y tế mới. Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư y tế và các bác sĩ hiện thực hóa dự án y tế của họ, bất kể đây là dự án thành lập một phòng khám, một bệnh viện, hay một trung tâm chẩn đoán hình ảnh. Ngoài việc cung cấp thông tin chuyên sâu về nhu cầu thị trường, chúng tôi sẽ luôn chủ động tìm hiểu yêu cầu của khách hàng và làm việc chặt chẽ với khách hàng để thống nhất định hướng phát triển của dự án ngay từ đầu. Chúng tôi cũng đã thực hiện quy trình này đối với các khách hàng trước đây của VBHC.

Thời gian hoàn thành của mỗi dự án sẽ tùy thuộc vào loại hình cơ sở y tế và tùy thuộc vào việc nhà đầu tư muốn mua lại một cơ sở y tế sẵn có và thực hiện nâng cấp, sửa chữa hay mong muốn xây mới hoàn toàn. Nhìn chung, một nhà đầu tư thường cần từ 3 đến 5 năm để xây dựng một bệnh viện mới, tính từ giai đoạn xác định hướng phát triển của dự án cho đến khi bệnh viện chính thức đi vào hoạt động.

Tại VBHC, chúng tôi tự hào vì có cơ hội làm việc cùng các chuyên gia nhiều kinh nghiệm quản lý nhiều phòng ban khác nhau của các cơ sở y tế hàng đầu, về cả chuyên môn y khoa và quản lý vận hành. Chúng tôi tin rằng VBHC đủ khả năng đồng hành cùng với các nhà đầu tư để phát triển các dự án y tế tại Việt Nam.