“Chăm sóc sức khoẻ dựa trên giá trị” sẽ thay thế cho phương thức phí dịch vụ?

Với cách thanh toán theo phí dịch vụ đã bộc lộ những điểm yếu của nó và phát sinh nhiều mâu thuẫn giữa nhà cung ứng dịch vụ y tế và nhà thanh toán chi phí khám chữa bệnh. Để giải quyết những điểm yếu và mâu thuẫn này, nhiều phương thức thanh toán mới...
Read details