VBHC có thể thay mặt chủ đầu tư tham gia điều hành các cơ sở y tế. Khách hàng của VBHC bao gồm các cơ sở y tế đã hoạt động lâu năm và các cơ sở mới đi vào hoạt động. Đối với khách hàng là các phòng khám, bệnh viện mới, các dịch vụ Quản trị Vận hành chúng tôi gồm có Dịch vụ trước khai trương (mua sắm thiết bị y tế & IT, tuyển dụng nhân sự, đào tạo), Bổ nhiệm Ban lãnh đạo cấp cao và Đào tạo Đội ngũ kế thừa. Thời gian cung cấp các dịch vụ này thường kéo dài từ 6 đến 24 tháng tùy theo nhu cầu của khách hàng.

Tại VHBC, chúng tôi có mạng lưới các y bác sỹ và các cán bộ điều hành ở các lĩnh vực:

  • Dịch vụ Y tế
  • Nhân sự
  • Trang thiết bị y tế
  • Công nghệ thông tin
  • Tài chính
  • Tư vấn Pháp lý
  • Kinh doanh & Tiếp thị

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi có kinh nghiệm lâu năm vận hành các cơ sở y tế. Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn thực hành tốt nhất khi làm việc với khách hàng để hỗ trợ họ phát triển mô hình tổ chức vận hành phù hợp nhằm hoàn thành các mục tiêu chiến lược cũng như vận hành.

Khi cung cấp dịch vụ Quản trị Vận hành, VBHC xem mình là một phần của doanh nghiệp của khách hàng và cùng hợp tác để đóng góp cho sự phát triển lâu dài. Chúng tôi sẽ giúp thiết lập mối liên hệ chặt chẽ với đội ngũ y bác sỹ, các nhân viên hỗ trợ, các công ty bảo hiểm. Đồng thời, chúng tôi cũng sẽ kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế, đội ngũ chăm sóc khách hàng, và chi phí hoạt động tổng thể.

VBHC sử dụng các chỉ số đo lường hiệu suất trọng yếu KPI để tăng tính minh bạch trong quá trình cung cấp dịch vụ cũng như để khách hàng đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu đã đề ra dễ dàng hơn.