VHBC rất hân hạnh được hợp tác với các cơ sở y tế tại Việt Nam để hỗ trợ phát huy tiềm lực tối đa của từng đơn vị. Dịch vụ Tối ưu Hiệu quả Vận hành của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với các khách hàng đang đối mặt với hoạt động kinh doanh chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng. Đội ngũ các chuyên gia của chúng tôi với kinh nghiệm lâu năm làm việc với các bệnh viện, cơ sở y tế lớn tại khắp các tỉnh thành sẽ giúp các cơ sở y tế tận dụng các tiềm năng kinh doanh mới.

Khách hàng của VBHC thường xuyên yêu cầu các dịch vụ như tư vấn tính phí dịch vụ, tái cấu trúc chi phí, cải thiện EBITDA (lợi nhuận trước lãi, thuế, và khấu hao), chiến lược tiếp thị, đào tạo quản lý cấp cao, và hỗ trợ tuyển dụng. Các dự án như vậy sẽ được triển khai qua 2 giai đoạn: (1) đánh giá tổng quan và (2) xây dựng kế hoạch dự án.

Đối với giai đoạn đầu tiên, chúng tôi sẽ đánh giá toàn diện hiệu quả hoạt động của các đơn vị thuộc phạm vi dự án. VHBC có thể thực hiện quy trình đánh giá hiệu quả vận hành đối với một nhóm dịch vụ y tế, một khoa/ phòng, hoặc cả một phòng khám, bệnh viện.

Chúng tôi sẽ tiến hành các bước khảo sát tại cơ sở y tế, trao đổi trực tiếp với ban quản lý và các nhân viên để hiểu rõ hoạt động kinh doanh tại đây, đánh giá các quy trình vận hành và chiến lược tổng thể. Chúng tôi sẽ thực hiện khảo sát thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, và phân tích khoảng trống hiệu suất (gap analysis) khi cần thiết. Dựa trên các số liệu thống kê, chúng tôi sẽ chỉ ra các vấn đề có thể cải thiện và tư vấn khách hàng tái cơ cấu lại doanh nghiệp sao cho các nguồn lực và ngân sách tập trung vào thế mạnh của doanh nghiệp và một số mục tiêu quan trọng.

Các dự án Tối ưu Hiệu quả Vận hành thường đem lại kết quả khả quan cho các cơ sở y tế sau khoảng thời gian vận hành từ 6 đến 12 tháng.