Chúng tôi mong muốn hợp tác với khách hàng là các cơ sở y tế tại Việt Nam để cùng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế thông qua việc áp dụng mô hình Chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare). Chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị hiện được xem là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến định vị của các cơ sở y tế trong tương lai. Việc áp dụng mô hình này hỗ trợ khách hàng của VBHC nâng cao giá trị dịch vụ y tế đối với người bệnh và đồng thời giúp họ cạnh tranh với các đối thủ khác bằng chất lượng dịch vụ.

Mô hình Chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị được Giáo sư Michael E Porter (Trường Đại học Harvard) đề xuất nhằm tái cơ cấu hệ thống y tế. Cụ thể, giá trị của dịch vụ y tế đối với người bệnh được đo lường dựa trên kết quả người bệnh nhận được và chi phí họ phải trả cho cả quá trình điều trị. Mô hình này khuyến khích các cơ sở y tế tập trung vào việc quản lý và kiểm soát giá trị dịch vụ mang lại cho người bệnh thay vì các chỉ số liên quan đến số lượng dịch vụ cung ứng cho người bệnh.

Đối với một dự án Value-Based Healthcare, định hình nội dung chính (concept) của dự án là bước chuẩn bị quan trọng nhất. VBHC sẽ cùng đồng hành khi khách hàng quyết định trọng tâm của dự án cũng như kỳ vọng của khách hàng đối với một dự án thí điểm. Các yếu tố mà khách hàng của VBHC quan tâm trong giai đoạn đầu của mỗi dự án bao gồm: các loại bệnh lý phổ biến, khách hàng mục tiêu, số lượng dịch vụ cung ứng và cả các Bộ tiêu chuẩn ICHOM sẵn có (International Consortium for Health Outcomes Measurement).

Khi đã xác định được trọng tâm của dự án, VBHC sẽ cùng với khách hàng xây dựng lộ trình triển khai và nếu cần, hỗ trợ khách hàng với các dịch vụ khác như thực hiện phân tích chuyên sâu, tổ chức hội thảo đào tạo, v.v.