Tại VBHC, đội ngũ chuyên gia sẽ hỗ trợ khách hàng tạo ra các giá trị sau sáp nhập thông qua quá trình lên kế hoạch chi tiết và triển khai tích hợp sau sáp nhập. Dịch vụ Tích hợp sau sáp nhập (PMI) của VBHC thích hợp với các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm về Thị trường Y tế Việt Nam.

Mục tiêu của quá trình hợp nhất sau sáp nhập là duy trì văn hóa doanh nghiệp nhằm gắn kết các thành viên. Khi thực hiện quá trình này, VBHC sẽ làm rõ vai trò của ban lãnh đạo mới của doanh nghiệp vừa được hợp nhất. Chúng tôi sẽ mời các thành viên thuộc nhiều cấp bậc khác nhau tham gia vào quá trình hợp nhất để nâng cao tinh thần trách nhiệm ở họ. Chúng tôi ưu tiên việc trao đổi với tất cả nhân viên, đặc biệt là nhân viên y tế để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ các nhân viên này. Cùng lúc, chúng tôi cũng sẽ quảng bá thương hiệu và các tiện ích mới đến với các khách hàng.

Đội ngũ thực hiện PMI của VHBC đã triển khai thành công quá trình tích hợp sau sáp nhập tại nhiều bệnh viện ở các tỉnh thành khác nhau. Đội ngũ của chúng tôi gồm các chuyên gia y tế có kinh nghiệm lâu năm về cả chuyên môn y khoa và quản trị vận hành bệnh viện.

Nhìn chung, một kế hoạch PMI do VBHC xây dựng sẽ bao gồm các chi tiết sau:

  • Quản trị tổng thể doanh nghiệp
  • Tài chính
  • Tư vấn Pháp lý
  • Kinh doanh & Tiếp thị
  • Truyền thông
  • Công nghệ Thông tin
  • Nhân sự
  • Quản trị Vận hành
  • Cơ sở hạ tầng và Mua hàng