Dịch Vụ

Phát triển Cơ sở Y tế
Chúng tôi hỗ trợ các nhà đầu tư hiện thực hóa các dự án y tế (phòng khám, bệnh viện, một trung tâm chẩn đoán hình ảnh).
Quản trị Vận hành Bệnh viện
VBHC có thể tham gia điều hành các cơ sở y tế. Chúng tôi có mạng lưới các y bác sỹ và các cán bộ điều hành thuộc nhiều lĩnh vực.
Chăm sóc sức khỏe dựa trên giá trị (Value-Based Healthcare)
VBHC sẽ cùng khách hàng xây dựng lộ trình triển khai và hỗ trợ thực hiện phân tích chuyên sâu, tổ chức hội thảo đào tạo.
Tư vấn Chiến lược & Đổi mới Sáng tạo
VBHC xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với chiến lược tổng thể, tích hợp các công nghệ tiên tiến và các mô hình dịch vụ y tế mới.
Tích hợp sau sáp nhập
Dịch vụ Tích hợp sau sáp nhập của VBHC thích hợp với các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm về Thị trường Y tế Việt Nam.
Tối ưu Hiệu quả Vận hành
Dịch vụ này phù hợp với các khách hàng đang đối mặt với tình hình hoạt động kinh doanh chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.